RÅD OCH STÖD

Jag känner mig orolig för mina skolprestationer…

 

INTRO

Att bli orolig behöver inte bara vara dåligt

Att känna sig orolig för hur det går i skolan kan innebära att det dyker upp massa tankar om hur det kommer gå för en i ett ämne, på ett prov eller en inlämningsuppgift. För vissa leder det till att man ställer massa orosfrågor till sina vänner, familj eller lärare.

Orostankar handlar om saker som ligger en bit in i framtiden och kan också sätta igång kroppsreaktioner som att hjärtat slår snabbare, kroppen blir varm och svettig och musklerna spänns.

Men tänk på att denna känsla är i grunden ofarlig och är faktiskt en signal från kroppen och hjärnan att den gör sig redo för en utmaning!

Oron kan för vissa leda till att man samlar kraft, förbereder sig och därför presterar bättre. För andra kan det vara så att man blir kreativ och kommer på flera olika sätt att lösa ett problem på. Oro kan helt enkelt göra en extra skärpt inför sina skolprestationer och den brukar också gå över efter att man har klarat av det man ska göra.

ATT TÄNKA PÅ

Hur orolig man blir är olika för olika personer

Hur man upplever oron är individuellt och beror både på vad man varit med om och hur man är som person.

Om oron blir så pass stark att orostankarna dyker upp hela tiden, att du tycker det är jättejobbigt med skolprestationer eller att du undviker skolarbetet är det viktigt att du får hjälp med detta.

Det finns bra hjälp att få för att kunna hantera oron så kontakta din klasslärare, förälder, elevhälsan eller annan vuxen som du känner dig trygg med för mer hjälp.

VAD KAN JAG GÖRA?

3 tips att prova

Kroppen och hjärnan gör sig redo
Först och främst påminn dig själv om att oron är ett sätt för kroppen och hjärnan att göra sig redo inför en viktig utmaning och att lösa ett framtida problem. Oron kan alltså vara en bra sak som gör att du är på tårna när du ska prestera i skolan!

2) Skriv ner orostankarna
 Om det känns rörigt och för mycket med alla tankarna börja med att skriva ner orostankar i en anteckningsbok. Vänd dig till en vuxen som du litar på och dela med dig av dessa och be om stöd och hjälp. 

3) Avslappningsövningar
Oro kan leda till att kroppen och hjärnan sätts på högvarv och då kan man testa olika metoder för att komma ner i varv som exempelvis andnings- och avslappningsövningar.

Andra orsaker till skoloron
Ibland kan oron vara kopplat till att man inte känner sig redo inför prov och att man behöver läsa på mer. Isåfall kan ett tips vara att kolla in våra studietekniktips för att göra dig mer redo.

I andra lägen kan det vara så att oron är kopplat till att ett ämne är svårt. Då är det viktigt att söka hjälp tidigt och exempelvis ta kontakt med din ämneslärare eller annan skolpersonal som du känner dig trygg med för att få rätt hjälp.  


DET VIKTIGASTE

För att sammanfatta

Var schysst mot dig själv

  • Det är ok att känna sig orolig för sina skolprestation. Många elever kan uppleva det i perioder så du är verkligen inte ensam.

Vad kan jag göra

  • Tänk på att oron är ett sätt för kroppen och hjärnan att göra sig redo inför en viktig utmaning. Oron kan leda till att man samlar ihop sig, kommer på lösningar till problem och presterar bättre!

  • Prova att skriva ner det som oroar dig och ta hjälp av vuxen som du känner dig trygg med.

  • Om nervositeten är kopplat till att du behöver förbereda dig mer inför provet så kan du kolla in våra studietekniktips.

Ta hjälp av andra

  • Om det blir jobbigt med oron eller att du undviker skoluppgifter på grund av oron så finns det hjälp att få! Våga be om hjälp av förälder, skolpersonal, elevhälsa eller annan vuxen som du känner dig trygg med.

  • Om nervositeten har att göra med att du tycker att ett ämne är svårt se till att söka hjälp tidigt hos din lärare, annan skolpersonal, föräldrar eller annan vuxen som du känner dig trygg med.

För fler frågor och funderingar.

EMAIL

info@pfl.nu