RÅD OCH STÖD

Jag tycker DET ÄR JOBBIGT ATT VARA I SKOLAN…

 

INTRO

En så stor del av din vakna tid

Du är i skolan en stor del av din tid och det är därför viktigt att du trivs i skolan.
Om du av olika anledningar inte gör det är det viktigt att våga be om hjälp för detta och tillsammans med skolans vuxna reda ut vad du tycker är jobbigt och vad ni kan ändra för att du ska må bra i skolan.

ATT TÄNKA PÅ

Din rättighet att vara trygg i skolan

I Sverige har vi skolplikt vilket innebär att alla barn och ungdomar måste gå i grundskolan. Med denna skyldighet så kommer också en viktig rättighet du har. För att kunna gå i skolan behöver du som elev känna dig trygg i skolan!

VAD KAN JAG GÖRA?

3 tips

1) Ta fram mobilen eller papper och penna.  Gör en lista på saker som du upplever som jobbiga i skolan. Här kommer några saker du kan fundera på:

– Har det med särskilda ämnen att göra? Behöver du mer stöd med skoluppgifter?
– Relation med lärare? Upplever du att lärare är för tuff, orättvis eller svår att ha att göra med?
– Relationer med klass och skolkamrater? Känner du press från kompisar, har du blivit illa behandlad, känner du dig ensam eller är det stökigt i klassen?
– Har det något med hur skolans lokaler är? Exempelvis om det är hög ljudnivå, jobbiga lukter eller färger?

2) Ta med dig anteckningarna och vänd dig till din mentor, en lärare eller annan skolpersonal som du har förtroende för så kan ni  fundera på lösningar tillsammans!    

 3) Om du däremot känner dig tveksam, orolig eller stressad för vad skolpersonalen kommer att säga kan du vända dig till en annan vuxen som du litar på exempelvis föräldrar eller andra viktiga vuxna för tips och råd.

DET VIKTIGASTE

För att sammanfatta

Var schysst mot dig själv

  • Det är tufft om man upplever sin skolgång som jobbig då man spenderar så mycket tid i skolan.

     

  • Tänk på att med skolplikten så kommer din rättighet att trivas i skolan!

Vad kan jag göra

  • Skriv ner i mobilen eller på papper vad det är för något som du upplever som jobbigt.

Ta hjälp av andra

  • Ta med dig anteckningarna och vänd dig till mentor, lärare eller annan skolpersonal som du har förtroende för att spåna lösningar.

  • Om du känner dig orolig för vad skolpersonalen kommer att säga kan du vända dig till exempel föräldrar eller andra viktiga vuxna på fritiden.

För fler frågor och funderingar.

EMAIL

info@pfl.nu