RÅD OCH STÖD

Jag tycker det är svårt med ett ämne och vet inte vad jag ska göra…

 

INTRO

Många kan känna igen sig!

Att man råkar på motgångar i ett ämne är något som många kan känna igen sig i. Exempelvis kan det bli så för dom flesta när man ska komma igång med ett nytt ämne eller moment då det är mycket att lära sig och ta in.

ATT TÄNKA PÅ

Vad man tycker är svårt är olika för olika personer

Vad man tycker är svårt i skolan är individuellt och beror både på vad man varit med om och hur man är som person.

Om det blir så pass svårt i ett ämne att det blir tufft att hänga med på lektionerna, att man inte får så många poäng på prov, att inte klara av inlämningsuppgifter och att inte få godkänt eller det betyg man tänkt sig så är det viktigt att be om hjälp!

VAD KAN JAG GÖRA?

Våga ta hjälp!

Det spelar ingen roll varför du har kommit efter. Det kan till exempel bero på en sjukdom, att det är stökigt omkring dig eller att du inte trivs i skolan. Du kan också ha halkat efter av någon annan orsak. Om du tycker något är svårt i skolan är det viktigt att du får hjälp.

Det är i första hand dina lärare som ska hjälpa dig. Men du kan också få hjälp av någon annan person i skolan. Om din lärare inte har märkt att du tycker att ett ämne är svårt är det viktigt att du talar om det. Du kan prata med din lärare eller dina föräldrar eller någon annan vuxen.

DET VIKTIGASTE

För att sammanfatta

Var schysst mot dig själv

  • Det är ok att tycka att ett ämne är svårt! Det kan många känna igen sig i.
  • Du har rätt till att få hjälp!

Ta hjälp av andra

  • Tala om för din ämneslärare att du tycker att ämnet är svårt och behöver hjälp. Gör detta så fort du märker att det börjar bli för svårt.
  • Om du inte vill vända dig till ämneslärare vänd dig till en annan lärare, någon i skolan eller föräldrar för att få stöd.

 

För fler frågor och funderingar.

EMAIL

info@pfl.nu