Våga be om hjälp för det finns många som kan stötta dig

VILKA MAN KAN VÄNDA SIG TILL 

ELEVHÄLSOTEAMET

Skolsköterska Carl Johanskolan

Tfn 0505-170 54

 

Skolkurator 

Tfn 0505-172 68

 

Speciallärare Carl Johanskolan
Tfn 0505-17062

 

Specialpedagog Carl Johanskolan
Tfn 0505-173 04

 

Rektor Carl Johanskolan

Tfn 0505-170 47

Biträdande rektor Carl Johanskolan
Tfn 0505-17261

 

I Karlsborg

Närhälsan Karlsborgs ungdomsmottagning
Tel 010-473 93 10
Öppet onsdagar 8-17 
Drop-in ons 14-15.30 

 

Närhälsan Karlsborg vårdcentral
Tel 0505-18300
Öppet mån-fre 8-17

 

Om man vill vara anonym

Bris.se
Tel 116 11
Du kan ringa, chatta eller mejla med stöttande vuxen. 

 

rkuf.se/vad-vi-gor/jourhavande-kompis/
Anonym chatt med unga människor som stöttar.
Öppet mån-fre 18-22 och lör-sön 14-18

 

Jourhavande medmänniska
Tel 08 – 702 16 80
Prata med stöttande vuxen.
Nätter kl 21-06 alla dagar om året.

 

Hemsidor

umo.se
Om allt i ungdomars liv

 

bup.se
Om psykisk ohälsa

 

elev.skolinspektionen.se
Om dina rättigheter i skolan

 

vardguiden.se
Om psykisk hälsa och ohälsa

 

Man ska inte behöva vara ensam om man har funderingar eller råkar på hinder i vardagen. Och glöm inte stödet som man kan få av folk i sin närhet som föräldrar, syskon, vänner, klasskamrater och andra viktiga vuxna!