RÅD OCH STÖD

Om det finns problem i ens familj…

 

INTRO

Om konflikterna blir för stora i ens familj

Alla familjer är olika men en sak som är gemensam är att det förr eller senare alltid uppstår konflikter. Ibland är konflikterna små och kan lösas enkelt, men ibland ser man så olika på saker och ting att konflikten blir ett stort problem.

Exempel på större konflikter kan handla om en vuxen som dricker för mycket alkohol, som vill kontrollera och styra andra på ett överdrivet sätt, som mår dåligt och bara sover eller en vuxen som bråkar och slåss.

Det kan också handla om syskon som beter sig illa eller som visar tecken på att må dåligt utan att de vuxna tar det på allvar. Ibland handlar det om att det inte finns pengar så att det räcker till mat och kläder, andra gånger att föräldrarna jobbar så mycket att man aldrig träffar dem.

Andra vanliga problem är t ex problem med bråk mellan föräldrarna, problem efter en skilsmässa eller problem med en styvförälder. Alla de här problemen är skadliga för barnen i familjen och ska tas på stort allvar. Har du den här typen av problem i din familj behöver du be om hjälp.


ATT TÄNKA PÅ

Det är inte din uppgift att lösa familjens problem

Det är inte din uppgift att lösa familjens problem, det kan du nämligen inte. Men det är din uppgift att ta dig själv på allvar och berätta för någon annan vuxen om det som händer hemma.

Om du vill kan du först prata med en eller båda dina föräldrar och säga att du vill att ni ska söka hjälp, men du måste inte. Visst kan föräldrarna bli arga, men det är för att de skäms. De behöver hjälp lika mycket som du.

Om du misstänker att föräldern kommer att slå, skada, låsa in dig eller skicka bort dig för att du berättar om er situation så är det viktigt att du säger det till den vuxna du pratar med så att du kan få skydd.
 

VAD KAN JAG GÖRA?

Våga söka hjälp

Frågor som rör hur ni har det hemma kan ställas till någon som jobbar som kurator, psykolog, sköterska eller läkare. Det finns sådan personal på skolan i det som kallas Elevhälsoteamet. Dit kan du vända dig och berätta om dina upplevelser. Det som då ofta händer är att de kontaktar kommunens familjeenhet som är specialister på att hjälpa familjer som har olika sorters problem.

Du kan också få anonym hjälp via bris.se.

Du som misstänker att du utsätts för hedersvåld kan läsa mer på elektra.fryshuset.se som är en organisation som arbetar med tjejer och killar som lever i hedersrelaterat förtryck och konflikter. Elektra erbjuder stödjande samtal via telefon och e-post. Både killar och tjejer kan vända sig dit.

Om läget är akut, t ex om en vuxen försöker slå dig kan du ringa 112.


DET VIKTIGASTE

För att sammanfatta

Var schysst mot dig själv

  • Det är inte din uppgift att lösa familjens problem, det kan du nämligen inte. Men det är din uppgift att ta dig själv på allvar och berätta för någon annan vuxen om det som händer hemma.

Ta hjälp av andra

  • Våga sök hjälp genom att exempelvis kontakta skolans elevhälsoteam. De kan lotsa er vidare till rätt stöd som kommunens familjeenhet.

     

  • Om du vill prata med någon och få mer råd och stöd men känner dig inte redo för att prata med någon du känner kan du vända dig anonymt till exempelvis bris.se

     

  • Om läget är akut tex att du är rädd för att vuxna i hemmet kommer slå dig ring 112

För fler frågor och funderingar.

EMAIL

info@pfl.nu