RÅD OCH STÖD

OM JAG MÄRKER ATT NÅGON i Skolan BLIR MOBBAD…

 

INTRO

Vad är mobbning?

Mobbning innebär att en elev har blivit utsatt för kränkning eller illa behandling vid upprepade tillfällen av en eller flera personer. Exempel på kränkningar är fysisk misshandel, hot om våld eller att man blir utsatt för elaka kommentarer.

I vissa situationer kan mobbning vara mer subtilt som att någon himlar med ögonen när man går förbi, att man inte blir tillfrågad om att vara med på sociala medier eller att personer småskrattar åt en för saker som sägs under lektion.  

I svensk lagstiftning så är det så att den som blivit kränkt äger tolkningsföreträde. Det innebär att det bara är den som blivit mobbad som kan bestämma om det är en kränkning eller inte. 

ATT TÄNKA PÅ

Mobbning kan få allvarliga konsekvenser

Att bli utsatt för mobbning kan leda till svårigheter som ångest, depression och fysiska besvär som huvudvärk och magont. För vissa elever leder det till att man undviker att gå till skolan för att inte bli utsatt och på så sätt hindras man från att utvecklas och att klara av sin utbildning. För andra kan det gå så pass lång att man får tankar om att skada sig själv, att det inte är värt att leva och att ta sitt liv.

I studier där man följt elever under en längre tid har man sett att mobbning även höjer risken för att man som vuxen drabbas av psykisk ohälsa. Mobbning kan med andra ord få mycket allvarliga konsekvenser!

VAD KAN JAG GÖRA?

Be dom vuxna i skolan om hjälp!

Det kan vara svårt att veta hur man ska agera om du mäker att någon blir mobbad. Men med tanke på allvaret i mobbning är det viktigt att så fort som möjligt ta kontakt med vuxen i skolan. När skolpersonalen får reda på detta är de skyldiga att direkt ta tag i det utifrån en tydlig plan och att stötta den som blivit utsatt. Med andra ord är det superviktigt att de vuxna får reda på det!

DET VIKTIGASTE

För att sammanfatta

Var schysst mot dig själv

  • Det kan vara svårt att veta hur man ska agera om du märker att någon blir mobbad

     

  • Men med tanke på de allvarliga konsekvenserna av mobbning som ångest, depression och självmordstankar så är det superviktigt att ta detta på allra största allvar!

Vad kan jag göra

  • Skriv ner i mobilen eller på papper vad det är för något som du har sett eller hört att eleven blivit utsatt för.

Ta hjälp av andra

  • Våga ta ställning mot mobbning och vänd dig direkt till mentor, lärare eller annan skolpersonal som du har förtroende och berätta vad du noterat!

  • Om du inte känner dig redo för att prata med skolpersonalen kan du vända dig till exempelvis föräldrar eller andra viktiga vuxna i din närhet för råd och stöd.

För fler frågor och funderingar.

EMAIL

info@pfl.nu