RÅD OCH STÖD

OM JAG HAR FRÅGOR OCH FUNDERINGAR OM MÅENDE OCH HÄLSA?

 

INTRO

Många anledningar

Det kan finnas många anledningar till att man vill veta mer om mående och hälsa. Kanske är det för att man vill må bättre själv, för att kunna förebygga så att man inte drabbas av psykisk ohälsa senare i livet, för att kunna hjälpa andra eller bara för att man är intresserad av ämnet! 

ATT TÄNKA PÅ

Om du är osäker våga fråga!

Den som är ung kan ibland känna ett orimligt stort ansvar för andras och eget mående. Om du märker att du lägger mycket tid på att söka information om t ex olika diagnoser och behandlingsmetoder för att förstå och hjälpa dig själv eller någon i din närhet, så finns det risk att du snart blir nedtyngd av allt ansvar. I så fall är det bättre att vända dig till någon vuxen! Inget problem är för stort eller för litet att fråga om och det är inte “skvaller” att berätta att du t ex är orolig för en förälder som dricker mycket alkohol, ett syskon som svälter sig eller en kompis som slutat träffa kompisar. Ta dig själv och din oro på allvar och be om hjälp!

VAD KAN JAG GÖRA?

Finns många som du kan vända dig till

Frågor som rör mående och hälsa kan ställas till någon som jobbar som kurator, psykolog, sjuksköterska eller läkare. Det finns sådan personal på skolan i det som kallas elevhälsoteamet. Dit kan du vända dig.

Du kan också hitta bra information på nätet, men var källkritisk. Hemsidor som vi rekommenderar är:

 • Vårdguiden: 1177.se
 • Ungdomsmottagningen: umo.se
 • Information om hedersvåld: origostockholm.se
 • Råd och fakta om psykologi: psykologiguiden.se
 • Stöd till barn och unga som vill vara anonyma: bris.se

DET VIKTIGASTE

För att sammanfatta

Var schysst mot dig själv

 • Hälsa, mående och psykologi är intressanta ämnen som du mer än gärna kan fördjupa dig i för många olika anledningar. 

Ta hjälp av andra

 • Om du märker att du ofta söker information om hälsa, mående och psykologi för att du är orolig för dig själv eller någon närstående så kommer du snabbare att få rätt hjälp om du söker dig till någon vuxen som kan ämnet.

   

 • Vänd dig till någon vuxen i elevhälsoteamet eller någon annan du litar på, t ex en förälder eller annan viktig vuxen i din närhet.

   

 • Om du vill prata med någon och få mer råd och stöd men känner dig inte redo för att prata med någon du känner kan du anonymt vända dig till…

För fler frågor och funderingar.

EMAIL

chen@pfl.nu