RÅD OCH STÖD

Jag skulle BEHÖVA HJÄLP MED STUDIETEKNIK…

INTRO

Hur vi studerar spelar roll!

I skolan fokuserar vi mycket på vad vi studerar men lika viktig är det som kallas studieteknik vilket är hur vi studerar för att minnas och lära oss olika saker. Det finns många olika studieteknikstips där ute. Vissa av dom är toppenbra vilket leder till att man minns och lär sig saker snabbare och mer effektivt.  Här kommer vi presentera 2 effektiva studietekniker från forskning om minnet och hjärnan.

 

ATT TÄNKA PÅ

Skolan som har huvudansvaret

Innan vi går vidare till tipsen vill vi betona att det  är skolan som har huvudansvaret för din rätt att lära dig och utvecklas så mycket som möjligt. Om du har svårt i ett ämne eller flera ämnen är det viktigt att be om hjälp. 

VAD KAN JAG GÖRA?

2 studietekniker att testa

2 studietekniker som man sett funkar mycket bra i forskning är a) Göra egna prov hemma b) Sprid ut pluggandet i tid. Dom går till så här:

Göra egna prov hemma
1) Läsa igenom det material och ämne som ni håller på med just nu.
2) Om det finns övningsprov i ämnet  gör så många övningsprov som du kan.
3) Kan du inte få tag på övningsprov försök göra dina egna prov genom att skriva upp huvudfrågor eller huvudbegrepp på minneslappar eller ett papper.
4) Gå igenom dessa frågor och försök svara på dom så noga som möjligt.
5) Rätta det som du skrivit genom att jämföra dina svar med vad som står i materialet och hitta viktiga punkter som du missat.
6) Repetera om det behövs.

Sprid ut pluggandet i tid
1) Planera tidigt inför kommande prov och lägg undan tid för att kunna studera lite varje dag. Fem timmar spridda över två veckor är bättre än samma fem timmar på en gång.
2) Gå igenom materialet från varje lektion, men inte direkt efter lektionen.
3) När du gått igenom materialet från de senaste lektionerna, var noga med att gå tillbaka och studera tidigare lektionsmaterial för att hålla kunskapen färsk.

 

DET VIKTIGASTE

För att sammanfatta

Var schysst mot dig själv

  • Det är skolan som har huvudansvaret för din rätt att lära dig och utvecklas så mycket som möjligt.
  • Studieteknikstipsen är till som en bonus för att stärka det som du fått lära dig i skolan.

Vad kan jag göra

  • Göra egna prov hemma är en studieteknik som fungerar mycket bra för att komma ihåg det som man ska lära sig.
  • En annan effektiv studieteknik är att sprida ut pluggandet i tid för att minnas det man ska lära sig.

Ta hjälp av andra

  • Prova “Vad kan jag göra” tipsen tillsammans med kompisar, föräldrar eller skolpersonal för att komma igång med dom.
  • Om du tycker att ett ämne är svårt våga tala om det för din ämneslärare, annan skolpersonal eller föräldrar för att få rätt hjälp.

 

För fler frågor och funderingar.

EMAIL

info@pfl.nu